ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Френски език > 8.–12. клас
Forum 1, 2
от Hachette


Езикова система по френски език, предназначена за ученици от 8. клас с френски като І ЧЕ, профилирана подготовка.

Предимства:
– Добре структурирана и лесна за ползване система на водещото френско издателство Hachette.
– Предпочетени са работата в екип и творческият подход в упражненията и задачите.
– Дава възможност на учениците да оценяват сами своите постижения.
– Три аудиоаксети с автентични записи към всеки учебник. Удобни са какта за самостоятелна работа, така и за работа в клас.

Учебната система съдържа:
– Учебник 1, 2 за 100 + 120 учебни часа със задачи и текстове, както и игри, културоведска информация, задачи, подготвящи за DELF. В края на учебника има тест за самооценка, приет от Съвета на Европа, текстове на аудиозаписите, граматическо приложение, спрежение на глаголи.
– Притурка с фишове към учебник 1, 2 с прости и ясни обяснения за изучаваните граматични категории.
– Работна тетрадка1, 2 с упражнения по материала в учебника със следното съдържание: текстове за четене с разбиране; лексикални упражнения за интерпретиране на думи в текст, откриване на синонимни, антонимни и аналогични връзки; езикови, граматически и текстови задачи за самооценка и тактики за усвояване на нови лексикални единици.
– По 3 аудиокасети със записи към всеки учебник.
– Методическо ръководство 1, 2 с подробни и изчерпателни обяснения.
– Специално създаден сайт в Интернет с допълнителни задачи и упражнения към системата.

Учебник
меки корици,
цветни,
33,60 лв.,

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
20,40 лв.,

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
36,00 лв.,

Учебник
меки корици,
цветни,
33,60 лв.,

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
21,60 лв.,

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
36,00 лв.,