ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Френски език > 8.–12. клас
Cours systematique de langue francaise, Partie tematique I, II
от Петър Гълъбов, Симеон Ласкаров, Галина Меламед, Мария Чакърова


Учебно помагало за кандидат-студенти, студенти, преподаватели, преводачи и всички, които желаят да усъвършенстват познанията си по френски език

Предимства
– Разнообразни теми
Текстовете са оригинални и са взети от произведения на известни френски писатели, от френската преса, както и от специализирана литература.
– Обогатяване на активната лексика
Чрез текстовете и упражненията се постига усвояване на определен обем лексика, групирана в тематични единици.
– Развива говорните и писмени умения и разширява езиковата компетентност.
Структура
– Учебното помагало е в две части.
– Първата част от тематичния раздел на системния курс по френски език съдържа разделите Вселена и човек (с подтеми: Релеф, Време, Флора, Фауна, Човешкото тяло, Възраст, Усещания, Психически живот, Здраве, Спорт, Облекло, Кухня, Семеен живот, Дом, Населени места).
– Втората част е организирана около разделите Човек и общество (с подтеми: Транспорт, Пътувания и туризъм, Обучение, Професии, Културен живот, Социален живот, Армия, Право, Селско стопанство, Промишленост, Търговия и финанси, Информация и комуникация, Основни научни понятия; Държава и администрация).

Учебник
меки корици,
черно-бели,
232 с.,
8,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-391-7

Учебник
меки корици,
черно-бели,
208 с.,
7,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-392-0