ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > Учебни помагала
Примерни тестове за олимпиадата по английски език, 8-12 клас, 2016 г.
Примерни тестове за олимпиадата по английски език, 8-12 клас, 2016 г.

от Св. Димитрова-Гюзелева, Ал. Багашева, Ам. Марева, М. Тренчева-Николова, Ир. Васева-Душева


Сборникът предлага 10 примерни теста за подготовка на учениците от профилираните гимназии и СОУ с интензивно изучаване на английски език за явяване на олимпиадите по английски език 8.-12. клас.
Включените тестове следват актуализирания формат на олимпиадата и са разпределени по два в пет групи.
Учебното съдържание за темите и задачите в тестовете е базирано на държавните образователни изисквания за задължителна подготовка на учениците от 8. клас с интензивно изучаване на английски език в профилираните училища и паралелки и профилираната подготовка за 9., 10, 11 и 12 клас. Тъй като проверяваните езикови знания и речеви умения съответстват на лингвистичните, прагматичните и социокултурните компетенции за владеене на чуждия език на равнища В1, В2 и С1 според Общата европейска езикова рамка, примерните тестове от сборника могат да се използват и от лица, които се подготвят за явяване и на други езикови изпити или просто желаят да проверят нивото на усвоените от тях комуникационни компетенции. Сборникът е удобен и за самостоятелна работа по усъвършенстване на езиковите знания.
Тестовете съдържат: Текстове за диктовка; Текстове за четене със задачи за проверка на разбирането; Задачи за езикова употреба - лексика и граматика; Задачи за създаване на собствен текст. Приложени са и отговори към всяка от задачите.


меки корици,
цветни,
160 с.,
12 лв.,
ISBN: 978-619-179-067-8